உலகத் திருக்குறள் பேரவை மதுரையின் சார்பில் தலைவர் கா.கருப்பையா மாலையிட்டார்கள்.உடன் கவிபாரதி அசோக்ராஜ்,கவிஞர்கள் இரா.இரவி'ஞா.சந்திரன்,சப்ரா பீவி அல்அமின்,சொ.கு.முருகேசன்.

உலகத் திருக்குறள் பேரவை மதுரையின் சார்பில் தலைவர் கா.கருப்பையா மாலையிட்டார்கள்.உடன் கவிபாரதி அசோக்ராஜ்,கவிஞர்கள் இரா.இரவி'ஞா.சந்திரன்,சப்ரா பீவி அல்அமின்,சொ.கு.முருகேசன். 16.1.2023

கருத்துகள்