சிறை கைதிகள் வாசிப்பதற்காக தான் எழுதிய நூல்கள் அடங்கிய தொகுப்பை சிறைத்துறை தலைவர் அம்ரேஷிடம் தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்பு வழங்கினார்.

சிறை கைதிகள் வாசிப்பதற்காக தான் எழுதிய நூல்கள் அடங்கிய தொகுப்பை சிறைத்துறை தலைவர் அம்ரேஷிடம் தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்பு வழங்கினார்.

கருத்துகள்