படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! எறியப்பட்ட கல் பிரித்தது / மரத்திலிருந்து / மாங்காயை !

கருத்துகள்