படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள / கிரகங்கள் உன்னை ஒன்றும் செய்யாது நம்பு/ . சோதிடம் பொய் !

கருத்துகள்