படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! யாருமற்ற வயல்வெளியில் / வயலின் வாசித்து மகிழும் / வஞ்சியின் வனப்பு சிறப்பு !

கருத்துகள்