படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! இருக்கை இருக்கையில் / தரையில் அமர்ந்து இருக்கும் / தலைவிக்கு தலைவனுடன் ஊடல்.!

கருத்துகள்