அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதியில் நடந்த குடியரசு தின விழா.அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி இயக்குனர் கோபிக்கு கவிஞர் இரா.இரவி பொன்னாடைப் போர்த்தி" அம்மா அப்பா " நூலை நினைவுப்பரிசாக வழங்கினார்.உடன் திருவாளர்கள் . தன்ராஜ், ஞானம் உள்ளனர்.நாள்26.1.2023 படங்கள் நன்றி இனியநண்பர்கள் புகைப்படக் கலைஞர்கள் மோகன்,கார்த்திகேயன்

அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதியில் நடந்த குடியரசு தின விழா.அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி இயக்குனர் கோபிக்கு கவிஞர் இரா.இரவி பொன்னாடைப் போர்த்தி" அம்மா அப்பா " நூலை நினைவுப்பரிசாக வழங்கினார்.உடன் திருவாளர்கள் . தன்ராஜ், ஞானம் உள்ளனர்.நாள்26.1.2023 படங்கள் நன்றி இனியநண்பர்கள் புகைப்படக் கலைஞர்கள் மோகன்,கார்த்திகேயன் .

கருத்துகள்