உலகத் திருக்குறள் பேரவை மதுரை விழா !16.1.2023 மணிமொழியனார் அரங்கம் நியூ காலேஜ் ஹவுஸ் .மதுரை . படங்கள் .இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

உலகத் திருக்குறள் பேரவை மதுரை விழா !16.1.2023 மணிமொழியனார் அரங்கம் நியூ காலேஜ் ஹவுஸ் .மதுரை . படங்கள் .இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

கருத்துகள்