படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! மண்ணில் மட்டுமல்ல / இரும்பிலும் ஈரம் உண்டு / துளிர்க்கும் செடி !

கருத்துகள்