கவிதாயினி ஆண்டாள் பிரியதர்சினி அவர்களுக்கு அம்மா அப்பா நூல் வழங்கி மகிழ்ந்த வேளை.

கருத்துகள்