இன்றைய சிந்தனை.* 26.12.2022. - திங்கள்.

இன்றைய சிந்தனை.* 26.12.2022. - திங்கள். வாழ்கை ஒரு பாறை, உங்களிடம் அறிவு என்ற உளி இருக்கிறது. அழகாக சிற்பமாக வடித்து ரசிப்பதற்கு என்ன? *-அறிஞர் அண்ணா.* *இனிய காலை வணக்கம்.*🙏

கருத்துகள்