29.9.2022 இன்று மதரை புத்தகத் திருவிழாவில் நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிறுவன அரங்கில் நடிகர் தனுஸின் தந்தை இயக்குனர், நாவல் ஆசிரியர் எழுத்தாளர் கஸ்தூரி இராஜா அவர்களுடன் நண்பர்கள்.நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவில்

கருத்துகள்