அறிவுலக ஆசான் பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்களின் 114 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் சார்பில் செயலர் கவிஞர் இரா .இரவி மாலையிட்டு மரியாதை .உடன் இனியநண்பர் செந்தமிழ் ஆசிரியர் முனைவர் ஞா.சந்திரன்

அறிவுலக ஆசான் பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்களின் 144 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் சார்பில் செயலர் கவிஞர் இரா .இரவி மாலையிட்டு மரியாதை .உடன் இனியநண்பர் செந்தமிழ் ஆசிரியர் முனைவர் ஞா.சந்திரன்

கருத்துகள்