ைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி!

ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி! விடிந்ததும் சிறகை விரித்து பறக்கின்றது இரை தேடி பறவை.!

கருத்துகள்