ைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி!

ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி! திரும்பி பார்க்க வைக்கும் அழகிதான் திரும்புதல் முறையன்று நேரே பார்த்துச் செல்.!

கருத்துகள்