நீலா நிலா இதழாசிரியர் செண்பக ராஜன் அவர்களிடம் மதிப்புரைக்காக "தீண்டாதே தீயவை "நூலை வழங்கிய. வேளை உடன் பட்டிமன்றப் பேச்சாளர்கள் திண்டுக்கல் மங்கை,கோமதிபுரம் காயத்திரி.

கருத்துகள்