படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! பாதையற்ற இடத்தில் / நடக்க நடக்க / உருவானது பாதை.!

கருத்துகள்