படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! அழகியின் பார்வையால் / தொற்றிக் கொள்கிறது மகிழ்ச்சி / பார்ப்பவர்களையும் !

கருத்துகள்