படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இவி ! ஊற்றியது யாரோ ? / வெள்ளியை உருக்கி / பகல் வானில்!

கருத்துகள்