ைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா .இரவி ! தரையில் அமர்ந்துள்ள வான் நிலா பார்வையால் வீசுது வலை.!

கருத்துகள்