படத்திற்கு ஹைக்கூ .கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ .கவிஞர் இரா.இரவி.! உண்மையல்ல கற்பனை என்று இருந்தேன் / உனைக் கண்டதும் உண்மையென உணர்ந்தேன் / தேவதை !

கருத்துகள்