என்னை சிறப்பாக வரைந்து வழங்கிய உலகப் புகழ் ஓவியர் இனிய நண்பர் புகழேந்தி அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் . கவிஞர் இரா .இரவி !

என்னை சிறப்பாக வரைந்து வழங்கிய உலகப் புகழ் ஓவியர் இனிய நண்பர் புகழேந்தி அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் . கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்