படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! முயன்றால் முடியும்/ அந்த சூரியனையும் / கையில் தாங்க.!

கருத்துகள்