படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! விற்பனைக்கு அல்ல சொந்தப் பயன்பாட்டிற்குதான்/ பட்டுவிடக் கூடாது. / வனஅலுவலர் கண்ணில் !

கருத்துகள்