படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! அறுபடப் போகிறோம் என்பது / அறியாமல் மகிழ்வாக பயணிக்கும் / மந்தை ஆடுகள் !

கருத்துகள்