கவிஞர் கண்ணன் சேகர் அன்புடன் அனுப்பிய தொகுப்பு கவித்தூரிகை - ஹைக்கூ தொகுப்பு - கவிச் சூரியன் மின்னிதழில் வெளியானவை..

கருத்துகள்