படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! மரங்களை வெட்டி வீழ்த்தி / எட்டுவழி நான்குவழி சாலையிடும் / அறிவற்ற மனிதன் !

கருத்துகள்