படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! ஓவியமன்று காலத்தால் அழியாத / உயிரோவியம் ஓவியர் மாருதி / கை வண்ணம் !

கருத்துகள்