படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! ஒரு விழிப் பார்வையிலேயே / ஓராயிரம் அதிர்வுகள் / மறு விழியும் பார்த்தால் என்னாவது?

கருத்துகள்