படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! இருப்பதில்லை பெரியவர்களுக்கு / குழந்தைகளுக்கு உள்ள / விலங்காபிமானம் !

கருத்துகள்