படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! அருவியெனக் கூந்தல் / கவிஞனின் கற்பனையை / மெய்யாக்கிய ஓவியன் வாழ்க !

கருத்துகள்