படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! திறந்து விட்டது பள்ளி என்ன சிந்தனை உடன் புறப்படு கல்வியில் சாதிக்க!

கருத்துகள்