படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! உற்றுக் கேளுங்கள் / பல வரலாறு சொல்லும் / குட்டிச்சுவர் !

கருத்துகள்