சென்னையில் 20.6.2022அன்று கடின உழைப்பால் உயர்ந்தவர் பண்பாளர் இனியவர் கலைமாமணி வி.கே.டி.பாலன் அவர்களை சந்தித்து மகிழ்ந்த வேளை.

கருத்துகள்