இன்றைய சிந்தனை.* 14.06.2022. - செவ்வாய்.-சே குவேரா.* (பிறந்த தினம்)

*இன்றைய சிந்தனை.* 14.06.2022. - செவ்வாய். விதைத்துக்கொண்டே இரு. முளைத்தால் மரம். இல்லையேல் உரம். *-சே குவேரா.* (பிறந்த தினம்) *இனிய காலை வணக்கம்.*🙏

கருத்துகள்