படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! -பட்டிக்காடு ஓவியத்திலும் அம்மாவின் புன்னகை அழகுதான்.!

கருத்துகள்