படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! கசப்பில்லாத இனிக்கும் / கூட்டணி இதுதான் / பலாச்சுளை பங்கு வைக்கும் கூட்டணி.!

கருத்துகள்