படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! ஆயிரம் செயற்கை விளக்கு எரிந்தாலும் ஒரே ஒரு இயற்கை நிலவிற்கு ஈடில்லை !

கருத்துகள்