படைப்பாளிகளே இரசியா புடினின் மனிதாபிமானமற்ற போர் வெறியை கண்டியுங்கள்.தயக்கம் ஏன்?கவிஞர் இரா.இரவி.!

படைப்பாளிகளே இரசியா புடினின் மனிதாபிமானமற்ற போர் வெறியை கண்டியுங்கள்.தயக்கம் ஏன்?கவிஞர் இரா.இரவி.!

கருத்துகள்