படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி ! பேகன் இன்று இருந்திருந்தால் / தரமாட்டான் மயிலுக்கு / போர்வை !

கருத்துகள்