மதுரை நியூ காலேஜ் ஹவுஸ் மணிமொழியனார் அரங்கில் நடந்த "தொட்டிலோசை" நூல் அறிமுக விழாவில் நூலாசிரியர் இனியநண்பர் ,திரைப்பட பாடலாசிரியர், பொறியாளர் நெல்லை ஜெயந்தாவை பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டிய வேளை.

மதுரை நியூ காலேஜ் ஹவுஸ் மணிமொழியனார் அரங்கில் நடந்த "தொட்டிலோசை" நூல் அறிமுக விழாவில் நூலாசிரியர் இனியநண்பர் ,திரைப்பட பாடலாசிரியர், பொறியாளர் நெல்லை ஜெயந்தாவை பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டிய வேளை.

கருத்துகள்