படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! .கவிஞர் இரா.இரவி ! வண்ண இலைதான் / வஞ்சி இதழ் என்று ஏமாற வேண்டாம் / காட்சிப்பிழைதான் !

கருத்துகள்