மலரும் நினைவுகள். நகைச்சுவை மன்றத்தில் வளரும் கலைஞர் விருதை கலைமாமணி பேராசிரியர் முனைவர் கு.ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் வழங்கி வேளை.

கருத்துகள்