படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தாதத்தாவின் வளர்ப்பு இல்லாததால்/ காணாமல் போனது./ பேரன்களின் பண்பு !

கருத்துகள்