படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! தனக்குத் தானே அறுத்து இறந்தது / ஆயுதம் எடுத்தவனுக்கு / ஆயுததத்தால் மரணம்.!

கருத்துகள்