சிங்கார சென்னையில்" நடைபாதை நடப்பதற்கே" என்று நடைபாதை முழுவதும் எழுதி வைத்தபோதும் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகலவில்லை.நடைபாதையில் நடக்க முடிய்வில்லை.கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்