படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! சிறிய எறும்பிற்கு உள்ள தன்னம்பிக்கை / இருப்பதில்லை / பெரிய மனிதருக்கு !

கருத்துகள்