ிந்தனைக்கு சில வரிகள் !கவிஞர் இரா.இரவி.!

சிந்தனைக்கு சில வரிகள் !கவிஞர் இரா.இரவி.! நகை தூங்கக் கூடாது என்கிறார் நகை கடைக்காரர் ஏழைகளின் நகைகள் அடகில் தூங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

கருத்துகள்