படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி.! பிடிக்க முயலாதீர் பறந்துவிடும் / இயல்பாக இருங்கள் தானாக வந்து அமரும் / பட்டாம்பூச்சி !

கருத்துகள்