சிவகாசி ஆமத்தூர் AAA பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் புலவர் தமிழ்ச் செம்மல் சங்கரலிங்கனாரின்" பெருந்தலைவர் காமராசர் 1௦௦" நூல் வெளியீட்டு விழா .படங்கள் மதுரை டைரி மோகன் கை வண்ணம்

கருத்துகள்